Lĩnh vực

GIẢI PHÁP PHẦN MỀM QUẢN LÝ GIÁO DỤC
Khối GP School: Giải pháp phần mềm Quản lí giáo dục với phần mềm quản lý học sinh, quản lý giáo viên, quản lý thư viện, y tế học đường, dinh dưỡng học đường,… góp phần xây dựng một nền giáo dục hiện đại, nâng cao tầm vóc cũng như tri thức cho người Việt.
GIẢI PHÁP PHẦN MỀM QUẢN LÝ GIÁO DỤC
Khối GP Pro: Giải pháp Quản lý Nhà nước với các phần mềm quản lý đơn thư, quản lý khiếu nại tố cáo, quản lý dự án, quản lý đầu tư,… được xây dựng hướng tới việc tin học hóa, chuyên nghiệp hóa, hiện đại hóa công tác quản lý Nhà nước, nâng cao chỉ số cạnh tranh và tín nhiệm đầu tư của Việt Nam trên trường quốc tế.

613

Khách hàng

370

Số dự án

442

Đang online

120070

Tổng lượt truy cập